+420 255 739 707 info@veacom.cz
slovenská verze English Version Deutsch Version polska wersja

Termín nejbližší aukce: 4. - 6.3. 2019

OD 1.6. 2017 NOVÉ ZMĚNY PŘI PŘEPISU VOZIDEL!

01.06.2017

OD 1.6. 2017 NOVÉ ZMĚNY PŘI PŘEPISU VOZIDEL!

S účinností od 1.6. 2017 vstupují v platnost změny při přepisu vozidel, níže uvádíme nejdůležitější z nich: 1. PRO VÝVOZ VOZIDLA NA RZ DO ZAHRANIČÍ MUSÍ BÝT NOVĚ PROVEDENA EVIDENČNÍ KONTROLA ! Prosíme berte tuto skutečnost v potaz zejména u nepojízdných vosidel a vozidel bez platné technické kontroly, pro které tato změna také platí! 2. Protokol o evidenční kontrole vozidla má nově platnost 30 dní (doposud 14 dní) 3. Pokud při změně vlastníka vozidla neposkytne součinnost starý nebo nový vlastník vozidla pro společné podání žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel, provede registrační místo zápis změny v registru na základě žádosti jednoho z nich za podmínky doložení převodu vlastnického práva.