+420 255 739 707 info@veacom.cz
slovenská verze English Version Deutsch Version polska wersja

Termín nejbližší aukce: 4. - 6.3. 2019

Registrace uživatele

Pro úspěšnou registraci je nutné korektně vyplnit níže uvedené udáje. Po vyplnění registračního formuláře na serveru www.veacom.cz  budou našimi pracovníky vložená data prověřena a obratem Vám budou přiděleny přihlašovací údaje, které obdržíte v elektronické podobě na Váš e-mail.

Definice uživatele
Firemní údaje
Kontaktní údaje
 
 
Přístupové údaje

Podmínky použití

Dobrovolným zadáním údajů do registračního formuláře, pokud mají povahu osobních údajů, dávám souhlas s tím, aby je společnost VeaCom s.r.o. mohla zpracovat pro účely identifikace obchodního partnera a potenciálního kupujícího některého nyní či v budoucnu nabízeného ojetého motorového vozidla od společnosti VeaCom s.r.o., a k tomu, aby tyto údaje byly využity v souvislosti s plněním závazků z takových smluv a výkonu práv z nich. Tento souhlas uděluji společnosti VeaCom s.r.o. na dobu do úplného vypořádání závazků ze všech uzavřených kupních smluv na základě internetových aukcí mezi námi, resp. naší společností a společností VeaCom s.r.o.

S úplnými informacemi o zpracování osobních údajů se můžete seznámit na http://www.veacom.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Zadáním (potvrzením) pole "Souhlasím" zároveň stejně jako společnost VeaCom, s.r.o souhlasíte s tím, aby se práva a povinnosti Vás, resp. Vaší společnosti a VeaCom, s.r.o v souvislosti s uzavíráním kupních smluv na vozidla, která Vám budou nabídnuta k odprodeji na základě registrace, a práva a povinnosti z uzavřených smluv, řídila obchodními podmínkami společnosti VeaCom, s.r.o. pro prodej ojetých motorových vozidel na základě internetové aukce a bazaru, zveřejněnými na této internetové adrese.

Souhlasím s podmínkami použití
Souhlasím se zasíláním informací o nových aukcích