15.6.2023

Změna legislativy přepisů vozidel v ČR, platná od 1.3. 2023

Zde uvádíme nejdůležitější změny v legislativě přepisů vozidel v ČR:

Platnost od 1.3. 2023

EK má nově platnost 1 rok (lze využít i STK)

Není třeba při žádosti o přepis předkládat protokol o evidenční kontrole (je automaticky v úředních systémech)

S vozidlem v depozitu lze jet po vlastní ose na evidenční kontrolu (s platnou STK a převozními značkami)

Depozit lze ukončit bez platné STK – lze tedy udělat vývoz do zahraničí na vozidlo bez STK v depozitu (stačí evidenční kontrola a zelená karta)