Registrácia

Fakturačné údaje

Korešpondenčná adresa

Informácie o pripravovaných aukciách

Pred každou aukciou pripravujeme informácie o vozidlách, ktoré pôjdu v najbližšej aukcii do predaja.