26.9.2022

Ekologická daň při převodu auta: Vše, co potřebujete vědět

V inzerátech ojetých automobilů je často uváděna informace o tzv. emisní normě, kterou dané vozidlo splňuje. Proč tomu tak je? Důvodem je to, že v určitých případech je při převodu ojetého vozu povinné zaplatit tzv. ekologickou daň. V následujících řádcích se proto podíváme na to, co to ekologická daň vlastně je a jak si s ní poradit.

Co to je ekologická daň?

Ekologická daň – známá též jako „eko daň“, „ekopoplatek“ či „ekovýpalné“ – je poplatek státu, kterou jsou zatíženi majitelé motorových vozidel, která nesplňují požadované ekologické (resp. emisní) normy. Často se jedná o starší vozy, které ovšem nemají nárok na status veterána. V Česku je problém s automobily neplnícími normy poměrně rozšířený, neboť průměrné stáří aut v tuzemsku se pohybuje na hranici 15 let. Stáří vozidla však nemá žádný vliv na určení samotné výše ekologické daně, ta je odvozena od množství vydávaných emisí.

Ekologickou daň při převodu automobilu řeší zákon č. 383/2008 Sb., který ukládá povinnost uhradit ekologickou daň při prvním převodu jakéhokoliv auta dotčené kategorie.

Důvody zavedení ekologické daně

Ekologická daň byla zavedena jako odpověď na rostoucí obavy týkající se dopadu dopravních prostředků na životní prostředí. Automobilová doprava produkuje emise skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování a klimatickým změnám (tzv. skleníkový efekt). Vozidla s klasickými spalovacími motory uvolňují kromě oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusného (N2O) a metanu (CH4) také další škodlivé látky, jako jsou prachové částice, popílek, benzen, formaldehyd, olovo, rtuť či arzen. Výfukové plyny mají negativní dopad na kvalitu ovzduší a zdraví lidí.

Cílem ekologické daně je motivovat majitele automobilů k přechodu na ekologičtější varianty dopravních prostředků. Tím jsou myšleny automobily s nižšími emisemi, jako jsou například hybridní elektromobily (HEV), hybridní vozidla typu Micro-hybrid či Mild-hybrid (MHEV), plug-in hybridy (PHEV), elektromobily na baterie (BEV) nebo elektromobily na vodíkový pohon (FCEV). Daň ve své podstatě primárně funguje jako finanční motivace k omezení počtu starších a méně účinných vozidel na silnicích, která znečišťují ovzduší.

Ekologická daň slouží také k podpoře inovací a vývoje čistějších technologií. Díky ní jsou výrobci vozidel motivováni k vývoji nových, ekologičtějších modelů osobních a nákladních automobilů, jež vyhovují přísnějším emisním normám a jsou šetrnější k životnímu prostředí.
 

Emisní normy: Co to je a jaké jsou?

Emisní normy dělíme do několika dílčích kategorií nesoucích názvy EURO 0 až EURO 6. Přitom platí, že čím je číslo dané normy vyšší, tím vyšší emisní limity automobil splňuje. Z toho tedy vyplývá, že automobil s vyšší normou bude ekologickou daní zatížen méně, případně vůbec.

Povinnost platit ekologickou daň se vztahuje na kategorie EURO 0, EURO 1 a EURO 2. Vozidla plnící normu EURO 3 a vyšší pak zatížena nejsou.

Jak zjistit emisní normu?

Informace, které potřebujete ke zjištění plnění ekologické normy, jsou uvedeny ve velkém technickém průkazu. Na základě uvedeného označení si normu odvodíte (viz následující infografika).

Jakých kategorií vozidel se ekologická daň týká?

Ekologická daň se týká pouze automobilů spadajících do kategorií M1 a N1. Jedná se tedy o osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 3,5 tuny, která splňují emisní normu EURO 0, EURO 1 nebo EURO 2

Kdo ekologickou daň neplatí?

Ač se může zdát, že tomuto poplatku jen tak nějaké vozidlo neunikne, přece jen existuje několik výjimek. Dle zákona jsou od placení ekologické daně osvobozeny následující osoby a vozidla:
 
  • •  vlastníci vozů splňující emisní normu EURO 3 a vyšší,
  • •  vozidla nad 3,5 tuny,
  • •  vozidla, která oficiálně patří mezi veterány,
  • •  motocykly,
  • •  držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
  • •  osoby, které získaly vozidlo v rámci dědickém řízení,
  • •  osoby, které získaly vozidlo v důsledku rozdělení společného jmění manželů.

Jaká je výše ekologické daně?

Výše ekologické daně se odvíjí od výše uvedených emisních norem a platí následující:
Výše ekologické daně

Kdy a kde se ekologická daň platí?

Ekologická daň se platí při prvním převodu automobilu na nového majitele – tedy tehdy, kupujete-li vůz od jeho prvního vlastníka. Platí se také při dovozu auta ze zahraničí, kdy se ekologická daň hradí při první registraci vozu v tuzemsku. Platba je jednorázová.

K přijímání plateb za eko daň jsou způsobilé obecní úřady s rozšířenou působností. Zde obdržíte jednak všechny potřebné dokumenty týkající se samotného převodu vozu, a jednak potvrzení o úhradě ekologické daně. Na potvrzení o zaplacení pak musí figurovat identifikační číslo vozidla (neboli VIN), případně číslo podvozku či karoserie.

Vyplatí se vůbec koupě staršího auta?

Obliba ojetých vozů v České republice je přímo obrovská. Nabízí se však otázka, zda by v některých případech nebylo lepší stará auta ekologicky zlikvidovat. Někdy totiž výše ekologické daně značně převyšuje reálnou hodnotu daného automobilu.

Typicky se s tímto jevem setkáte u Trabantů, vozů Škoda 120 a dalších podobných. Před koupí ojetého vozu si tedy vždy ověřte, jak to u něj s ekologickou daní je – v opačném případě byste mohli být nemile překvapeni.

Autor článku: Redakce portálu Veacom.cz