VeaCom s.r.o.

 • Strakonická 3367, Praha 5-Smíchov, 150 00, Česká republika
 • IČO: 27581063 DIČ: CZ27581063
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
 • oddíl C, vložka 116995
 • Bankovní spojení:
 • CZK: 209628659/0300, CZ2003000000000209628659
 • EUR: CZ6803000000000239760554
 • SWIFT: CEKOCZPP

Veacom SK s.r.o.

 • Hviezdoslavova 226/5, Trnava 91701, Slovensko
 • IČO: 52004724 DIČ: 2120867947 IČ DPH: SK2120867947
 • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
 • vložka č. 43260/T
 • Bankovní spojení:
 • EUR: SK9575000000004026427596
 • CZK: SK7475000000004028488739
 • SWIFT: CEKOSKBX

Veacom PL Sp z o.o.

 • ul. Ligocka 103 , Katowice 40-568, Polsko
 • Regon: 525103357 NIP: PL6343022837
 • wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
 • Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0001030482
 • Bankovní spojení:
 • EUR: PL55102010680000160204851699
 • PLN: PL25102010680000190204499109
 • CZK: PL95102010680000150204851707
 • SWIFT: BPKOPLPW

Veacom HU Kft.

 • Kalvária ut.1-3., 9024 Győr, Magyarország
 • Cégjegyzékszám: 08-09-036748
 • Adószám: 32543883-2
Mapa Česka a Slovenska

Contacts

Vlajka Čr Czech Republic

Head office

Ing. Jan Havel, MBA

Jan Brož

Bc. Dmitry Zhmako

Bc. Martina Kolářová

Michaela Mocková

Bc. Michaela Pavlíčková

Karolína Šlancarová

Marcela Režná

Igor Banga

Ing. Jitka Straková

Marek Doležel

Vladimír Třebický

Mgr. Jan Popelka

Dominik Ryšavý

Ing. Petr Láska

Miroslav Ryšavý

Lukáš Zaoral

Josef Sladký

Tomáš Charvát

Karel Souček

Petr Hamrla

Marika Szwecová

Bc. Zuzana Pavorisová

Jiří Vojtíšek

Miroslava Pytlíková

Vlajka Čr Slovak Republic

Bc. Vladimír Kucharovič

Anna Bitterová

Veronika Kulichová

Mgr. Klaudia Fiolová

Mgr. Lukáš Gúčik

Zuzana Branišová

Darina Bačíková

Štefan Haljak

Michal Košťál

Vlajka PolskaPoland

Kacper Kozłowski

Łukasz Kozub

Maciej Bajorek

Michał Teper

Vlajka PolskaHungary

Eva Csémi

Gabriel Bela

Get in touch with us

Contact our team

In case of any questions or interest in cooperation, please, contact us directly or fill in the form and our team will contact you immediately.