ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O administratorze strony. Veacom to platforma świadcząca kompleksowe usługi związane z elektronicznymi aukcjami specjalnego sprzętu oraz pojazdów. Platforma jest zarządzana przez naszą spółkę VeaCom s.r.o., nr identyfikacyjny: 275 81 063, z siedzibą pod adresem Strakonická 3367, Smíchov, 150 00 Praha 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod nr. C 116995 („my“).

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami. Aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi, opublikowaliśmy niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych ("Zasady"). Niniejsze Zasady są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zawierają informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jak długo będziemy je przechowywać. Zasady dotyczą naszych klientów oraz dostawców, a także wszystkich innych użytkowników strony internetowej www.veacom.cz ("Strona internetowa").

Dane kontaktowe. Możesz się z nami skontaktować pod adresem info@veacom.cz, telefonicznie pod numerem + 420 255 739 707 lub pod adresem fizycznym Strakonická 3367, Praha 5-Smíchov, 150 00.

Zakres przetwarzania danych. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zawsze w możliwie najmniejszym zakresie. W niektórych przypadkach takie przetwarzanie jest nieuniknione, na przykład jeżeli korzystasz z usług na naszej Stronie internetowej.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i które są to dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zakresem łączących nas z Tobą relacji. Istotne jest, czy masz z nami zawartą umowę jako nasz klient lub dostawca, czy też jedynie przeglądasz naszą stronę internetową jako użytkownik, którego nie łączą z nami żadne prawne relacje.

A. Jeżeli zarejestrowałeś/aś konto lub zawarłeś/aś z nami umowę, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne. Są one wykorzystywane, by pomóc nam zidentyfikować Cię, na przykład podczas zawierania z Tobą umowy. Obejmują one m.in. imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny.
 • Dane kontaktowe. Używamy ich, aby w razie potrzeby skontaktować się z Tobą. Obejmują one telefon, adres e-mail lub adres dostawy.
 • Dane rozliczeniowe i bankowe. Przetwarzamy je dla potrzeb identyfikacji i realizacji płatności. Obejmują one informacje pojawiające się na fakturach, dane bankowe oraz informacje o otrzymanych lub wysłanych płatnościach.
 • Informacje zawarte w umowie. Obejmują szczegóły dotyczące dostarczanych Ci przez nas towarów i usług, lub, jeśli jesteś naszym dostawcą, informacje o towarach i usługach, których Ty nam dostarczasz, jak również pozostałe szczegóły dotyczące naszej współpracy.
 • Informacje z naszych rozmów W tym przypadku są to głównie informacje zawarte w wiadomościach e-mail, zapisy rozmów telefonicznych oraz treść innych form naszej komunikacji.
Rejestracja konta to niezbędny warunek ewentualnego zawarcia umowy z nami.
Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzamy następnie w poniższych celach i przez podany okres:
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania zgodnie z RODO? Dlaczego przetwarzamy dane użytkowników? Jak długo będziemy je przetwarzać? Jakie konkretne dane przetwarzamy w tym celu?
UMOWA
realizacja zobowiązań wynikających z umowy lub w ramach rozmów przed zawarciem umowy artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO
Aby móc zawrzeć umowę z Tobą Przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia wszystkich praw oraz obowiązków wynikających z umowy Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane rozliczeniowe i bankowe
Informacje zawarte w umowie
Informacje z naszych rozmów
USTAWY
realizacja obowiązków prawnych nałożonych na nas przez przepisy prawa artykuł 6 ust. 1 c) RODO
W celu realizacji wszelkich odnoszących się do nas zobowiązań prawnych Przez czas określony w konkretnych przepisach, na mocy których realizujemy nasze zobowiązania
Na przykład, dane osobowe dotyczące spraw podatkowych przechowujemy przez 10 lat od końca danego roku podatkowego
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane rozliczeniowe i bankowe
Informacje zawarte w umowie
UZASADNIONY INTERES
leży to w naszym uzasadnionym interesie artykuł 6 ust. 1 f) RODO
W celu ochrony i egzekwowania naszych roszczeń Do 15 lat. Odpowiada to najdłuższemu możliwemu okresowi przedawnienia przewidzianemu przez prawo Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane rozliczeniowe i bankowe
Informacje zawarte w umowie
Informacje z naszych rozmów
W celu ulepszania naszych usług i przeprowadzania ankiet dotyczących Twojego zadowolenia z naszych usług Przez 1 rok po zakończeniu umowy Dane kontaktowe
Informacje zawarte w umowie
Informacje z naszych rozmów
W celu wysyłania newsletterów (pocztą elektroniczną lub SMS-em) Przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy między nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, np. poprzez rezygnację z subskrypcji naszych newsletterów Dane kontaktowe
B. Jeżeli przeglądasz naszą stronę, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
 • Dane kontaktowe. Używamy ich, aby w razie potrzeby skontaktować się z Tobą. Obejmuje to numer telefonu i adres e-mail, jeżeli je podasz w ramach naszej komunikacji.
 • Informacje z naszych rozmów. W tym przypadku są to głównie informacje podane w formularzu kontaktowym oraz w ramach innych form komunikacji z nami.
 • Pliki cookie. Używamy plików cookie do działania i funkcjonowania Strony internetowej, o czym możesz przeczytać poniżej.
Danych tych używamy następnie do poniższych celów i przez podany okres:
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania zgodnie z RODO? Dlaczego przetwarzamy dane użytkowników? Jak długo będziemy je przetwarzać? Jakie konkretne dane przetwarzamy w tym celu?
UMOWA
w ramach rozmów przed zawarciem umowy artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO
W celu zapewnienia możliwości kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i umożliwienia nam udzielenia Ci odpowiedzi Przez 1 rok, o ile nie nawiążemy współpracy Dane kontaktowe
Informacje z naszych rozmów
ZGODA
przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO
W celu przetwarzania Twoich danych, których przetwarzanie nie może być objęte żadną z opisanych powyżej podstaw prawnych przetwarzania danych W okresie obowiązywania zgody.
Swoją zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać, na przykład przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail. Nawet jeżeli jednak wycofasz swoją zgodę lub gdy zgoda wygaśnie, nie będzie to oznaczać, że musimy usunąć wszystkie Twoje dane, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Możemy dalej przetwarzać te dane, w przypadkach, w których pozwala nam na to inny powód prawny. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.
Informacje zawarte w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na przykład podczas publikowania referencji z Twoim imieniem i nazwiskiem
RÓŻNE
Więcej informacji znajdziesz w sekcji niniejszych Zasad poświęconej plikom cookie
Aby monitorować, w jaki sposób korzystasz z naszej Strony internetowej, skąd na nią wchodzisz i które usługi najbardziej Cię interesują Więcej informacji znajdziesz w sekcji niniejszych Zasad poświęconej plikom cookie.

Zautomatyzowane przetwarzanie. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych przy użyciu zautomatyzowanego przetwarzania indywidualnego, które miałoby dla Ciebie, jako podmiotu danych, skutki prawne lub które w podobny sposób wyraźnie wpływałoby na Ciebie.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

W celu zapewnienia efektywnego działania naszych usług, współpracujemy z wybranymi dostawcami, którym możemy przekazywać Twoje dane. Nasi dostawcy usług stają się w takiej sytuacji podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe. Są oni jednak uprawnieni do tego, by Twoje dane osobowe przetwarzać wyłącznie w zakresie, w którym udzielimy na to zgody.

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym podmiotom: dostawcom usług prawnych, podatkowych i księgowych, dostawcom rozwiązań technicznych (w szczególności dostawcom usług w chmurze i dostawcom usług hostingowych) oraz Google LLC, który jest administratorem narzędzia analitycznego Google Analytics. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Google, znajdziesz tutaj. Dane osobowe udostępniamy również naszym spółkom kontrolowanym Veacom PL Sp. z o.o. w Polsce oraz Veacom SK s.r.o. na Słowacji.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, o które konkretnie podmioty chodzi, skontaktuj się z nami korzystając z zamieszczonych powyżej danych kontaktowych.

Twoje dane osobowe możemy przekazać również organom publicznym, jeżeli leży to w naszym interesie lub jeżeli ww. organy od nas tego zażądają.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wnieść sprzeciw, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw ten można zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy lub na adres info@veacom.cz. Sprzeciw ocenimy w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 • Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku przysługuje Ci dostęp do ww. danych osobowych i informacji o tym, jakie są to dane osobowe.
 • Możesz zażądać od nas o skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 • W określonych warunkach jesteśmy również zobowiązani do skasowania Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli tego od nas zażądasz. W określonych warunkach przysługuje Ci również prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 • Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uoou.cz, adres Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak pracujemy z plikami cookie?

Pliki cookie wykorzystujemy do prawidłowego działania Strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę internetową do Twojej przeglądarki. Dzięki nim możemy rejestrować informacje o Twojej wizycie, takie jak wybór języka itp. Pliki cookie dzielimy na niezbędne i analityczne.

Niezbędne pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania Strony internetowej. Do korzystania z takich plików cookie nie jest wymagana Twoja zgoda. Naszym uzasadnionym interesem jest utrzymanie prawidłowego działania Strony internetowej. Użycie plików cookie możesz skonfigurować przy pierwszym wejściu na Stronę internetową w pasku plików cookie lub TUTAJ. Jeżeli odrzucisz ww. pliki cookie, Strona internetowa może się nie wyświetlać poprawnie – jej przeglądanie może wyglądać inaczej niż dotychczas.

Analityczne pliki cookie służą do sporządzania statystyk i raportów. Używamy ich do śledzenia ruchu na Stronie internetowej i sprawdzania, skąd przyszedł do nas użytkownik. Do ich użycia potrzebujemy Twojej zgody. Zakres ich wykorzystania również możesz skonfigurować przy pierwszej wizycie na Stronie internetowej w pasku plików cookie lub TUTAJ.

Jakiego rodzaju są to pliki cookie? Jak się nazywają? Do czego służą? Kiedy zostaną usunięte? Kto jeszcze, oprócz nas, ma do nich dostęp?
Analityczne pliki cookie Google Analytics (_ga, _gat, _gta, _gid) Mierzy ruch za pomocą narzędzi Google Analytics, pozwala na anonimową identyfikację odwiedzających witrynę oraz analizę ich zachowania. Zbiera adresy IP, informacje o przeglądarce, używanym systemie operacyjnym i rozdzielczości ekranu. od 0 do 24 miesięcy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
BOOTIQ s.r.o. (Hybernská 1007/20, Nové Město, 11000 Praha 1, Česká Republika)
Aira GROUP s.r.o. (Vratislavova 57/1, Vyšehrad, 12800 Praha 2, Česká Republika)

 

Niniejsze Zasady obowiązują od 1.4.2024.

×

Cenimy Twoją prywatność

VeaCom s.r.o. używa na tej stronie plików cookie („ciasteczek”). Każdy rodzaj plików cookie ma określony cel. Niezbędne pliki cookie zapewniają poprawne działanie witryny i pozwalają na korzystanie z jej podstawowych funkcji, w związku z czym nie potrzebujemy na nie Twojej zgody. Twoja zgoda jest wymagana w pozostałych przypadkach. Chodzi tu o analityczne pliki cookie, służące do generowania statystyk oraz raportów dotyczących ruchu oraz optymalizacji witryny.

Wybierając opcję "Zaakceptuj wszystkie", zgadzasz się na przetwarzanie przez nas wszystkich opcjonalnych typów plików cookie. Możesz też oczywiście zablokować opcjonalne pliki cookie, wybierając opcję "Odrzuć wszystkie". Później będziesz mieć w dowolnym momencie możliwość zmiany wyboru.

Więcej informacji na temat działania plików cookie i swoich praw znajdziesz w naszych Warunkach korzystania z plików cookie.

Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika. Są one niezbędne do działania witryny, dlatego też nie można ich wyłączyć. W większość wypadków są ustawiane jako odpowiedź na podjęte przez Ciebie działania. Dotyczą na przykład usług związanych z ustawieniami zabezpieczeń, logowaniem, wypełnianiem formularzy itp. Swoją przeglądarkę możesz jednak skonfigurować w taki sposób, aby blokowała ona pliki cookie lub wysyłała powiadomienia o nich. Pamiętaj o tym, że bez omawianych plików niektóre strony nie będą działać.

Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie są zbiorcze. Pomagają one w śledzeniu liczby odwiedzających, a także źródła, z którego pochodzi ruch. Dzięki temu możemy poprawić wydajność strony. Pliki te pozwalają nam określić, które podstrony są najpopularniejsze, oraz monitorować, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeżeli nie zaakceptujesz plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy miała miejsce Twoja wizyta na naszej stronie.

Nazwa Data obowiązywania Dostawca Opis
_ga, _gat, _gta, _gid od 0 do 24 miesięcy Google Analytics Mierzy ruch za pomocą narzędzi Google Analytics, pozwala na anonimową identyfikację odwiedzających witrynę oraz analizę ich zachowania. Zbiera adresy IP, informacje o przeglądarce, używanym systemie operacyjnym i rozdzielczości ekranu.