13.10.2022

Zemědělské stroje - nejznámější druhy

Zemědělská technika pomáhá lidem usnadnit si těžkou práci v zemědělství, v sadařství a vinařství. Konstrukce a funkce zemědělských strojů musí splňovat agrotechnické a zootechnické požadavky. Stroje pomáhají maximalizovat produktivitu práce, přičemž mohou pracovat v libovolných klimatických podmínkách a na různě členitém terénu, včetně práce na svahu. Technika určená pro zemědělství je odolná proti silným otřesům a je jednoduše seřiditelná.

Jsme největší online aukční portál se stavební a zemědělskou technikou na českém internetu. Vyzkoušejte naše služby. Registrace zdarma.

Na trhu najdete velké množství odlišných strojů, které jsou přizpůsobeny na určitou práci. Ke každému modelu je možné pořídit jiné doplňkové příslušenství. Předními výrobci zemědělských strojů jsou například značky AGCO, Agrisem, Berti, Claas, Deutz-Fahr, Ferrari, Humus, JCB, John Deere, Kubota, Kuhn, Manitou, Reform, Same, Tecnoma, Tym nebo Zetor. Moderní zemědělské stroje obsahují řadu mechanismů a řídících prvků, které se ovládají intuitivními kontrolními systémy. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost, ovládat a řídit pojízdnou zemědělskou techniku mohou pouze lidé s řidičským průkazem skupiny T.

Základní rozdělení zemědělských strojů:

Zemědělské stroje pro orbu

Typickým úkolem zemědělských zařízení je práce na poli. Silné stroje odřezávají kusy zeminy a obrací je o 180° pomocí připojeného nářadí s cílem rozrušit povrch, provzdušnit zeminu do hloubky nebo zapracovat hnojivo či zbytky po sklizni do půdy. K uvedeným záměrům se využívá speciálního nářadí tzv. víceradličného pluhu, který je tažen nebo nesen za traktorem. Každá radlice odřezává půdu (skýbu), jež najíždí na spirálovitě stočenou ohrnovací desku, čímž dojde k jejímu obrácení.

Při zpracování půdy se setkáme s pojmy diskování a vláčení. Obě zemědělské operace jsou důležité pro úpravu zoraného pole před setím, aby se po orání rozmělnily hroudy zeminy a povrch se srovnal do roviny. Na diskování se jako nářadí používá diskový podmítač a na vláčení polní brány. Ve většině případů se vyrábí zemědělské stroje, které jsou kombinací obou technik.

Psali jsme také: Největší lomy ve světě a v ČR

Zemědělské orací stroje jsou vhodné také pro osev polí či luk, postřiky, zavlažování nebo aplikaci průmyslových hnojiv. Dle zamýšleného využití je za strojem zapřaženo další zařízení určené pro specifický typ práce - například secí stroj, výsevní trubice, mechanický kypřič, zavlažovač, postřikovač, rozmetadlo, šnekový dopravník, zásobní nádrž nebo čerpadlo. Dočasným spojením energetického a mechanizačního prostředku získáme tzv. zemědělskou soupravu.

Zemědělské stroje pro sklizeň

V Česku se sklízí především obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice, žito nebo oves), ale také další plodiny, jako jsou brambory, kukuřice, řepka olejka, hrách, fazole, sója a mák. Obilní kombajn alias sklízecí mlátička je nejznámější zemědělský stroj pro sklizeň většiny semenných kultur. Součástí složitého mechanismu pro oddělení slámy od plev (případně plodin od ostatních částí rostlin) je žací lišta, systém dopravníků, mlátiček, sít a ventilátoru. Oddělená zrna jsou uložena v násypce, odkud se mohou přesypat na další vůz. Sklízecí mlátičky jsou určeny do rovinatých oblastí.

Psali jsme také - Použité stroje z bazaru: Tipy, na co se zaměřit při výběru

Po sklizni velkého množství obilovin je pro zemědělce výhodnější plodinu odvézt najednou ve větším množství. To zajistí tzv. balíkování. Svinovací lis tažený za zemědělským strojem vytvoří ze sena, slámy nebo senáže velký balík, který umožní s plodinou snadněji manipulovat a ve velkém ji odvézt. Zformování a omotání slámy se provádí v lisovací komoře. Balíky mohou být kulaté nebo hranaté a mají různou velikost.

Speciálním strojem pro sklízení kukuřice je sklízecí řezačka, která kukuřici nařeže na malé části. Zemědělské stroje pro výrobu siláže mají možnost nastavit si velikost řezanky, jsou ve většině případů vybaveny detektorem kovů a lapačem kamenů.

Zemědělské stroje pro kosení

Velké zemědělské plochy (louky a pastviny) se neobejdou bez pravidelného sekání. Těžkou práci na loukách obstarají žací stroje (sekačky), které řezacími noži podřezávají stébla trávy a nechávají je ležet v řádcích na louce. Žací stroje jsou diskové nebo bubnové, mohou být nesené nebo tažené. Pokud není tráva určena pro sklizeň, může se pomocí mulčovače rozsekat a rozmetat po louce pomocí soustavy nožů a kladívek. Na kosení špatně dostupných míst ve svažitém terénu se hodí dálkově řízené zemědělské sekačky.

Psali jsme také: Velký průvodce bagrů

Aby posečená tráva lépe prosychala, obrací se pomocí nástroje zvaného obraceč. Uchycuje se před nebo za zemědělský stroj a liší se počtem obracecích ramen a rotorů. Když je tráva dostatečně suchá, shrnovač ji nahrne do úhledných řádků pro následné lisování.

K balení hotových balíků slámy pomáhá další zemědělský stroj známý jako ovíječ balíků. Jeho úkolem je zabalit balíky do nepropustné fólie. Ovíječ si buď nakládá balíky sám, nebo mu pomáhají traktor a nakladač.

Zemědělské stroje na brambory

Nejen v českých končinách se používají zemědělské stroje tzv. sazeče určené pro sázení a sklízení brambor. Sazeč si přední radlicí vytvoří v zemině brázdu a do ní zasadí bramboru, která se uvolní z násypky. Zadní radlice se postarají o zahrnutí brázdy hlínou a vytvoří se řádek. Některé sazeče brambor mají technologie pro moření hlíz a aplikaci hnojiv. Při sklízení brambor se využívá stroj zvaný vyorávač, jenž nabírá zeminu na prosévací pás, kde dochází k oddělení brambor od natě. Sklízeč přesunuje vyorané brambory pomocí dopravníku na transportní vůz.

Zemědělské stroje na řepu

Sklízení cukrové řepy probíhá dvěma způsoby. Buď se řepa vyorává ručně lidskou silou do řádků, odkud ji sbírá sběrač řepy a dále ji přesunuje na souběžně jedoucí vůz, nebo se kompletně sklidí pomocí sklízeče řepy. Tento mohutný zemědělský stroj slouží jako automatizovaný vyorávač. Řepu odděluje od natě, precizně protřídí a přes důmyslný systém pásů ji přesunuje do zásobníku, odkud ji dokáže přes dopravník dostat na transportní vůz.

Zemědělské stroje na sady a vinice

Zemědělská technika pro vinařské oblasti představuje speciálně upravené stroje, které fungují obdobným způsobem jako předchozí modely. Jejich tvar a velikost jsou přizpůsobeny podmínkám pro práci na sadech a vinicích. Pro sklízení a péči o hrozny se využívají traktory, sekačky, proorávače, mulčovače, rozmetadla hnojiv, postřikovače, ořezávače letorostů a sklízeče. Některé stroje jsou multifunkční, takže zastanou několik funkcí najednou.

Zemědělské stroje pro manipulaci

Manipulační technika pomáhá zemědělcům s těžkou prací na farmách, polích i lukách. Mezi typické zemědělské stroje určené k manipulaci s těžkými a objemnými břemeny patří traktory, čelní nakladače, tažené nakladače, teleskopické manipulátory, transportní vozy, transportéry balíků a vysokozdvižné vozíky.
 

Autor článku: Redakce portálu Veacom.cz