13.4.2023

POZOR - OD 21.4. 2023 ZMENA DORUČOVACEJ ADRESY VEACOM !

Z dôvodu rozširovania kancelárií a lepšej dostupnosti pre našich klientov dochádza, s účinnosťou od 21.4. 2023, k zmene sídla a doručovacej adresy spoločnosti Veacom na NOVÚ ADRESU: Smíchov Business Park, Strakonická 3367, Praha 5, 150 00