6.5.2020

Interné opatrenia proti šíreniu koronavírus

V nadväznosti na súčasný stav šírenie vírusu Covid-19 sme prijali všetky štátom odporúčaná hygienická nariadenia. Všetci naši zamestnanci sú vybavení dezinfekciou, ochrannými pomôckami a pri kontakte s klientmi dodržiavajú presne definované postupy.