7.10.2022

Aukce automobilů: Tipy, na co se zaměřit

Co je aukce aut a jak probíhá

Aukce aut je způsob prodeje, při kterém se kupující snaží získat vozidlo za co nejnižší cenu. Organizována může být různými subjekty jako jsou autobazary, leasingové společnosti, soukromé osoby aj. A co na takové aukci aut vlastně najdete? Vozidla všech různých značek, typů, stáří a opotřebení. V souvislosti s aukcí jste možná už narazili i na pojem dražba. Ačkoliv se může zdát, že je jejich význam totožný, není tomu tak. Liší se od sebe především tím, jak se prodejci snaží nalézt nejvyššího kupce. Pojďme si tyto termíny více upřesnit.

Jaký je rozdíl mezi aukcí a dražbou?

Aukce je proces, ve kterém prodejce nebo aukční dům nabízí k prodeji specifické vozidlo. Na jejím začátku je stanovena počáteční částka a kupující mezi sebou soupeří postupným navyšováním ceny. Aukce často probíhají rychle a mají stanovený konec, kdy je vítězem ten, kdo nabídl za automobil nejvyšší částku. Dražba obvykle probíhá v reálném čase, kdy zájemci o koupi automobilu přihazují postupně a rozhodují se, zda přihodí více než soupeři. Rozdíl oproti aukci spočívá v tom, že dražba může mít mnoho vln přihazování a může trvat déle než jednodenní aukce. V obou případech je přijata nejvyšší nabídka, za kterou je automobil prodán výherci. Kromě typických aukcí z aukčních síní můžete narazit i na aukce v online prostředí. Ty přináší několik výhod, díky kterým jsou mezi prodávajícími i kupujícími čím dál více populární.

Co je to online aukce aut?

Online aukce jsou vhodné pro toho, kdo chce řešit nákup vozidla vzdáleně, tedy přes internet. Takové aukce se nejčastěji konají na aukčním portálu. Abyste se jich mohli zúčastnit, je zapotřebí registrace na webové stránce a vytvoření účtu. Až posléze je možné začít přihazovat k nabídkám, které vás zaujaly. Oproti tradičním aukcím nabízí online forma hned několik výhod. Jedná se o jednoduchý a časově flexibilní způsob nákupu. Na výběr je větší množství vozů, neboť se na aukci mohou podílet i prodávající z jiných zemí. Ideální aukční kanál by měl nabízet kompletní dokumentaci prezentovaných vozů a umožnit kupujícímu sledovat průběh aukce v reálném čase, aby měl možnost rychle reagovat na vzniklé příležitosti. A nakonec se také jedná o levnější způsob, protože za prohlížení nebo účast nebývá požadován žádný poplatek.

Historie aukcí aut

Vysvětlili jsme si termín aukce tak, jak jej vnímáme dnes. Jak to ale bylo v minulosti? První aukce se konala na začátku 20. století, a to ve Spojených státech. Jednalo se o malé, soukromé a neformální akce, během kterých se vyprodávaly zásoby automobilů. Protože se tyto eventy těšily oblibě, začal jejich počet postupně narůstat a v nabídce přibývat i ojeté vozy od nezávislých prodejců. Ve 30. letech se začaly objevovat první veřejné aukce aut a v 50. letech už byly běžným způsobem prodeje po celých Spojených státech. Kolem 90. let se služby v aukcích rozšiřovaly a nabízeny byly i online nabídkové systémy či živé streamy. Dnes jsou na aukcích využívány sofistikovanější systémy pro řízení zásob a analýzu dat, které kupujícím pomáhají k informovaným rozhodnutím.

Druhy aukcí automobilů

Existují hned dva druhy aukcí, které se od sebe liší způsobem, jakým se majetek do výběrového řízení dostane. Řadíme sem dobrovolnou a exekuční.

Dobrovolná aukce

Veřejná dobrovolná aukce probíhá tak, že samotný majitel se rozhodne prodat své vozidlo. Nabídne ho do aukce a snaží se ho prodat za co nejvyšší cenu. Ve většině případů jsou tyto automobily ve výborném stavu, včetně kompletní dokumentace, historie vozidla a příslušenství. Narazit zde lze jak na klasická vozidla, tak vzácné a těžko sehnatelné veterány. Dle modelu a značky se pak pohybuje konečná vydražená suma. Výjimečně se může stát, že konkrétní vůz zakoupíte za vyvolávací cenu.

Exekuční aukce

Jak napovídá samotný název, na exekučních aukcích, nebo také nedobrovolných aukcích, objevíte automobily dlužníků. Nemusí se nutně jednat pouze o majetek, který byl zabaven exekutory, ale i o vozidla leasingových společností. Často se stává, že si lidé pořídí vůz na úvěr a po čase zjistí, že ho nejsou schopni splácet. Takové auto je nutné prodat v aukci, aby se částkou pokryl dluh. Prodejní cena se vždy odvíjí od znaleckého posudku. Pokud vůz v exekuční aukci zakoupíte (stanete se vydražitelem), všechna práva exekutorského úřadu zanikají, takže na vás nepřechází žádné dluhy.

Jaké existují aukční metody?

Kromě výše zmíněných druhů aukcí se můžete setkat i různými aukčními metodami. V České republice narazíte při koupi vozu převážně na anglický typ, přesto jsme pro vás připravili krátký výčet, který vám pomůže s orientací a vysvětlí základní rozdíly:
  • Anglická aukce je nejběžnější. Vítězem se stává ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Přihazování probíhá buď osobně, nebo online.
  • Japonská aukce je podobná anglické, ale s tím rozdílem, že cenu nezvyšují účastníci, ale licitátor. Nastaví se nejnižší možná cena, která se postupem času zvyšuje. Účastníci buď cenu akceptují a pokračují v aukci, nebo cenu nepřijmou a opustí aukční místnost.
  • Holandská aukce začíná vyšší počáteční cenou, která postupně klesá.
  • Obálková metoda zahrnuje nabídky uložené v obálkách, aby nebyla vidět jejich hodnota, přičemž nejvyšší částka vítězí.
 • Vickreyova aukce funguje na podobném principu jako obálková metoda. Částky jsou nabízené skrz obálku. Ten, kdo nabídne nejvyšší sumu, vítězí, ale za předmět zaplatí tu cenu, která je v pořadí druhá nejvyšší.

Co vše bychom měli znát před konáním online aukce?

Probrali jsme historii aukcí, její druhy i typy. Pojďme se nyní přiblížit více k praktické části a vysvětlit si základní pojmy, které byste předtím, než se aukce zúčastníte, měli znát.

Jak přihazovat v online aukci?

Jak už jsme zmínili výše, pro online aukci je zapotřebí vaše registrace na aukčním portálu. V momentě, kdy jste přihlášeni a máte vyplněný preferovaný jazyk, měnu a kontaktní a fakturační údaje, se můžete připojit do probíhající aukce a začít přihazovat.

Co je to aukční přirážka?

V aukcích se můžete setkat s pojmem aukční přirážka. Jedná se o částku, kterou si organizátor aukce připočítá ke konečné ceně vozidla. Slouží k pokrytí nákladů spojených s organizací, za marketing, zaměstnance a mnoho dalšího. Její hodnota není pevně stanovena, naleznout ji však můžete v obchodních podmínkách vámi vybraného aukčního portálu.

Co je to licitace a licitátor

Licitace je původní název aukce a licitátor je předsedající dražbě, tedy ten, kdo aukci vede a má právo uzavřít kupní smlouvu.

Jak zadat nabídku do online aukce

Pokud plánujete prodat své vozidlo přes online aukci, je vhodné si nejprve přečíst pravidla vybraného portálu. Například na Veacom.cz mohou prodávat vozidla pouze vybraní prodejci. Do aukce jsou přijímány především auta ze státních podniků, technických služeb měst nebo tuzemských a nadnárodních společností provozujících vozidla. V případě, že výše uvedené podmínky splňujete, můžete kontaktovat zástupce portálu, kteří vás provedou celým procesem.  

Co se stane po ukončení aukce?

Po ukončení aukce výherce podepíše kupní smlouvu a zaplatí cenu, za kterou bylo vozidlo prodáno. Ta obvykle zahrnuje i aukční přirážku a případně jiné poplatky. Následuje informováni o dalším postupu, jako je předání vozidla, pojištění apod.

Rozmyslel/a jsem si nákup v aukci, co teď?

Pokud si nákup rozmyslíte, můžete se obrátit na organizátora a požádat ho o odstoupení od smlouvy. V některých případech je možné odstoupit od uzavření kupní smlouvy do 48 hodin ode dne skončení internetové aukce. Pokud bude vaše žádost přijata, může vám nastat povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo poplatek za zmaření prodeje. Proto si předtím, než se rozhodnete zúčastnit aukce aut, rozmyslete, zda o vozidlo skutečně stojíte a jakou maximální částku jste za něj ochotni vydat. Není také na škodu si pečlivě prostudovat obchodní podmínky, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

Zaplacení vozidla

Zaplacení vozidla probíhá nejčastěji formou uhrazení faktury vystavené na základě kupní smlouvy. Pokud se zúčastníte online aukce, dorazí vám do emailové schránky potvrzení, kupní smlouva k podepsání a nakonec i faktura. Až po uhrazení částky a podpisu dokumentů jste vyzváni ke kontaktování prodejce, který s vámi dořeší předání vozu a potřebných dokladů.

Převod vlastnictví a dokumentace

Vyhráli jste aukci, uhradili fakturu a domluvili se na předání vozidla? Čeká vás tedy převod vlastnictví auta od původního majitele. To se provádí na základě kupní smlouvy na příslušném úřadu, na který se dostavíte s původním vlastníkem auta nebo osobou jím zmocněnou standardně do 10 dnů od potvrzení kupní smlouvy. Pro změnu vlastnictví budete potřebovat:
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Velký technický průkaz vozidla
 • Protokol o evidenční kontrole
 • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • Platnou zelenou kartu
 • Doklad totožnosti
 • Kupní smlouvu
Dále je nutné uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla a v některých případech uhradit ekologickou daň.

Kdo nesmí přihazovat v aukci aut?

V aukci automobilů může přihazovat kdokoli, kdo má zájem o koupi a splňuje podmínky aukčního domu, portálu nebo prodejce. Ovšem i zde existují výjimky, které jsou dané zákony a pravidly. Pojďme se podívat, kdo se těchto aukcí nemůže zúčastnit:
 1. Osoby, které nejsou schopné platit
 2. Osoby nevyhovující požadavkům na registraci
 3. Zaměstnanci aukčního domu nebo prodejce

Osoby, které nejsou schopné platit

Účast na aukcích je možná pouze za předpokladu, že přihazující disponuje finančními prostředky potřebnými pro plnění své platební povinnosti. V případě, že kupující nemá dostatek financí, aby mohl zaplatit za automobil v případě, že by vyhrál aukci, může být omezen v účasti na aukci.

Osoby nevyhovující požadavkům na registraci

Aukční domy, portály a prodejci automobilů mohou mít přísné požadavky na registraci do aukce, včetně ověření totožnosti a poskytnutí relevantních dokladů a informací. Osoby, které nesplňují požadavky, mohou být vyloučeny z účasti.

Zaměstnanci aukčního domu nebo prodejce

V řadě aukcí bývá pravidlem, že se zaměstnanci aukčního domu či portálu nemohou řízení zúčastnit. V případě, že by tak učinili, mohlo by dojít k riziku střetu zájmů.

Kdo nesmí přihazovat v exekuční aukci?

V případě exekuční aukce není možná účast dlužníka nebo jeho manžela/ky. Dále nesmí být kupujícím soudní exekutor, zaměstnanci exekutorského úřadu, soudci a zaměstnanci soudu.  

Na co si dát pozor před aukcí?

Začínáte s aukcemi? Vyvarujte se impulzivnímu jednání. Před aukcí si zjistěte kupní podmínky a připravte se, o co přesně byste mohli mít zájem a kolik si můžete maximálně dovolit přihodit. Pokud si nejste jistí v kramflecích, účastnit se aukce můžete také jako pozorovatel. To znamená, že se aukce zúčastníte i přesto, že o daná vozidla nemáte zájem, a přiučíte se, jak správně přihazovat a jak přesně aukce probíhají. A na co konkrétně si před aukcí dát pozor? Zajímat by vás měly:

Požadavky na auto

Předem si uvědomte, jaké vlastnosti by mělo vozidlo splňovat. Chcete jezdit na benzín, naftu, nebo dáte přednost elektromobilu? Jak velké by mělo auto být? Jaké jízdní vlastnosti od něj očekáváte a kolik peněz by mělo stát? Všechny požadavky si nejlépe sepište na papír, ať je máte na očích, když si budete prohlížet nabídky v aukcích. Dle požadované výbavy si vytipujte několik konkrétních modelů, které preferujete.

Cenový strop

Stanovte si maximální cenu, kterou jste ochotni za nabízený vůz dát, a tu nepřehazujte. I když se vám automobil může sebevíc líbit, přemrštěná cena z něj udělá nevýhodnou koupi. Raději si počkejte na jinou nabídku, než abyste zbytečně přeplatili.

Dostatečný finanční obnos

S maximální částkou, kterou jste ochotni za vozidlo dát, souvisí také dostupné finanční prostředky. Mějte na svém účtu vysokou disponibilní sumu peněz, s níž můžete po ukončené vyhrané aukci ihned operovat, tedy převést ji na účet prodejce. Není dobré potřebnou sumu skládat z několika účtů, případně řešit chybějící peníze až po aukci.

Záruka

Oproti nákupu auta v autobazaru se na vydražené vozidlo nevztahuje záruka. Pokud by vůz při převzetí neodpovídal stavu v době aukce, můžete zažádat o odstranění zjištěné závady, případně si nechat vrátit peníze. Jestliže se objeví nějaký problém až později, automobil nemůžete reklamovat.

Jak vybrat aukční portál

Než se pustíte do přihazování, zvolte si prověřeného poskytovatele služeb. Každý aukční portál si pečlivě prohlédněte a přečtěte si dostatek referencí, abyste měli jistotu kvalitních služeb. Při hodnocení zohledněte:
 • Možnost osobní prohlídky
 • Náležitosti vozidla
 • Nabízené služby

Osobní prohlídka

Důvěryhodný internetový portál s aukcemi vozidel by měl nabízet osobní prohlídku libovolného auta. Prodejce by vám měl nabízený automobil ukázat naživo, abyste si ověřili, zda technický stav vozidla odpovídá popisu inzerátu. V aukční dokumentaci by měly být uvedeny termíny prohlídek, včetně adresy, kde se vozidlo nachází. Jestliže vám nebude datum a čas vyhovovat, je možné se samozřejmě domluvit s majitelem nebo organizátorem na jiném termínu prohlídky.

Náležitosti vozidla

U každé aukce by měly být uvedeny veškeré informace k prodávanému automobilu. Stav vozu by měl být specifikován ve vyhlášce nebo dokumentaci. Auto by mělo mít technický průkaz, platnou STK, servisní knížku a klíče. Bez potřebných náležitostí vám mohou při vyhrané aukci nastat komplikace. Například bez platné STK nemůžete se svým novým vozem odjet, což znamená další náklady za odtahovou službu.

Nabízené služby

Profesionální aukční server nabízí komplexní služby, včetně odvozu motorového vozidla na vámi stanovené místo po celé České republice. Schopná firma vám připraví všechny dokumenty potřebné pro zápis do registru vozidel. Dle domluvy je možné zajistit i samotný přepis automobilu, což vám ušetří čas.

Tipy pro online aukce

Láká vás časově flexibilní online aukce? I zde je lepší být připraven a ověřit si, že:
 1. Disponujete dostatečnou sumou pro uskutečnění nákupu. I když jste v internetovém prostředí, příhozy jsou reálné. Proto se nenechte zlákat tím, jak snadné je vozidlo zakoupit, a dobře si vše rozmyslete před každým příhozem.
 2. Máte kvalitní připojení. Pro vzdálenou aukci je vhodné mít stabilní internetové připojení a spolehlivé zařízení, na kterém budete moci uskutečnit příhozy.
 3. Máte dostatek času na online aukci, zjistit si její začátek a konec. Raději s příhozy nečekejte na úplný závěr, mohlo by se totiž stát, že vaše částka nebude zaznamenána.

Jak probíhá online aukce?

Každá aukce automobilu je stanovena na konkrétní den a čas. Aukční portály umožňují dražit konkrétní vozidlo živě online. Před zahájením si můžete prostudovat všechny dostupné informace o konkrétním autě a to i několik týdnů předem. Výhodou také je, že nemusíte nikam chodit, stačí se pouze zaregistrovat do systému. V den konání aukce je nutné být přihlášen online ke konkrétní nabídce. Jakmile dojde k vyvolání vyvolávací ceny, můžete přihodit svou nabídku. Zájemci o prodávaný automobil se střídají tak dlouho, dokud je o předmět zájem. Po maximálně několika desítkách minut se již auto dostane na hraniční hodnotu a počet příhozů se zastaví. Jakmile po chvíli čekání nikdo další nenabídne vyšší částku, než je aktuální cena, aukce se zastaví a automobil připadne novému dražiteli.

Nejčastější otázky ohledně aukcí automobilů

Jak mohu ověřit stav vozidla před aukcí?

Využijte služby, které umožňují dohledat historii a prověřit všechny důležité informace o vozidle na základě VIN kódu. Vozidlo si zpravidla můžete po předchozí domluvě prohlédnout i osobně před dražbou.

Jak je možné financovat vozidlo koupené na aukci?

Financování lze zajistit vlastními finančními prostředky, bankovním úvěrem nebo operativním leasingem. Některé aukční domy nabízí i vlastní programy financování, ale většinou je potřeba mít předem schválenou půjčku.

Jaké termíny se používají na aukcích?

„Vyvolávací cena“ je cena, od které aukce začíná. „Rezervovaná cena“ je minimální cena, za kterou je prodejce ochoten vozidlo prodat. Označení „Bez rezervy“ znamená, že automobil bude prodán nejvyšší nabídce bez ohledu na konečnou cenu.

Jaké jsou poplatky spojené s nákupem vozidla v aukci?

Kromě ceny vozidla můžete očekávat aukční poplatky, poplatky za registraci, případně daně a poplatky za převod vlastnictví. Tyto poplatky se liší v závislosti na aukčním domě a lokalitě.

Jak je možné financovat vozidlo koupené na aukci?

Financování lze zajistit vlastními finančními prostředky, prostřednictvím bankovního úvěru, operativním leasingem nebo přes finanční programy některých aukčních domů. U půjček je zpravidla vyžadováno předběžné schválení.

Můžu vozidlo vrátit, pokud nesplňuje moje očekávání?

Většina aukčních domů vrácení vozidla po jeho koupi neumožňuje, není-li tato informace u nabídky výslovně uvedena jinak. Důležité je vozidlo před dražbou důkladně zkontrolovat.
 

Závěrečná shrnutí a doporučení

Na závěr si pojďme shrnout vše důležité a kroky, které byste měli uskutečnit v momentě, kdy se rozhodnete zakoupit auto z aukce.
 1. Vyberte vhodný aukční portál nebo dům na základě recenzí a předchozích zkušeností.
 2. Zkontrolujte smluvní podmínky, abyste v případě neočekávané situace nebyli zaskočeni.
 3. Jasně si specifikujte, jaké vozidlo chcete zakoupit a za jakou cenu. Podle toho přistupujte k částce, kterou jste ochotni za auto nabídnout.
 4. Ujistěte se, že disponujete dostatečným množstvím financí.
 5. Pokud vyhrajete aukci, je zapotřebí uhradit fakturu a podepsat kupní smlouvu.
 6. V momentě, kdy dojde k předání vozidla, si zkontrolujte jeho skutečný stav a ujistěte se, že odpovídá popisu z aukce.
 7. Po podepsání kupní smlouvy a jejím uhrazení si zajistěte povinné ručení u libovolné pojišťovny a evidenční kontrolu na nejbližší pobočce STK.
 8. Do deseti dnů od podpisu vyřiďte s původním majitelem přepis vozidla na příslušném úřadu. S sebou mějte: kupní smlouvu, vyplněnou žádost o převod vlastníka, občanský průkaz velký technický průkaz, malý technický průkaz, protokol o evidenční kontrole, doklad o pojištění a potvrzení o úhradě správního poplatku.

Máte vše potřebné zajištěné? Pak nezbývá víc, než vám popřát mnoho najetých kilometrů!  

Autor článku: Redakce portálu Veacom.cz