20.4.2023

Jaké jsou náklady na nákup a pronájem bagrů a jak je porovnat

Pokud se rozhodnete provádět stavební projekty, pravděpodobně se neobejdete bez bagru. V následujících řádcích se podíváme na to, kolik stojí pronájem a koupě bagru, a to včetně cenového srovnání obou možností.

Bagr (nebo také rypadlo či exkavátor) je nepostradatelný těžký stavební stroj pro vykonávání různorodých těžkých úkolů. Bez nich byste na stavbě velice obtížně prováděli výkopové práce, vykládali materiál, přemisťovali objemný náklad nebo srovnávali terén na pozemku. Podle čeho však rozhodnout, zda je pro vás výhodnější si rypadlo krátkodobě pronajmout nebo si ho zakoupit na delší dobu?

Výhody nákupu bagru

Koupě bagru není malá investice, nicméně vlastnictví kvalitního a výkonného stroje nabízí mnoho předností, které uplatníte pro vaše stavební projekty. Níže uvádíme nejdůležitější výhody spojené s nákupem rypadla.

1. Používání

Pokud potřebujete bagr používat často na různé stavební projekty, vyplatí se vám investovat do vlastního stroje. Bagr budete mít k dispozici pokaždé, když ho budete potřebovat, takže nebudete závislí na dostupnosti pronajatého stroje v půjčovnách stavební techniky.

Vlastnictví bagru vám usnadní rozplánování práce na stavbě a lepší koordinaci s ostatními pracovníky. Projekty tak budete moci úspěšně dokončit včas a s nižšími náklady, což vám pomůže získat konkurenční výhodu na trhu.

2. Úspora času a nákladů

Ať už jste soukromá osoba nebo stavební firma, pronájem bagru může být nákladný jak finančně, tak časově. Zařízení pronájmu nějaký čas trvá, stejně tak i zajištění zpětného odvozu stroje. Když máte svůj bagr, nemusíte trávit čas hledáním a koordinací pronájmu, což pro vás znamená úsporu nákladů a času.

3. Flexibilita

Když vlastníte bagr, můžete s ním pracovat kdykoliv chcete a jak dlouho chcete. Nemusíte se řídit podmínkami pronajímatele, jako je například časový limit nebo omezení využití.

4. Vlastní kontrola

Když vlastníte bagr, máte plnou kontrolu nad jeho údržbou a provozem. Můžete ho spravovat podle svých požadavků a potřeb, což může vést k delší životnosti stroje a nižším nákladům na údržbu.

5. Dlouhodobá investice

Pokud si koupíte zánovní nebo použitý bagr, jeho hodnota na trhu nebude tak rapidně klesat. Když se bagr rozhodnete prodat, můžete získat zpět část investice. V případě pronájmu rypadla jsou peníze, které jste zaplatili za jeho vypůjčení, nenávratně pryč.

Finanční výhody vlastnictví bagru jsou zřejmé. Kromě toho, že si můžete vybrat stroj přesně podle vašich požadavků a specifických potřeb, při častém používání můžete s vlastním bagrem ušetřit nemalé peníze za provoz. Nemusíte řešit dostupnost bagru u pronajímatele a řešit jeho dovoz na místo určení. Rypadlo můžete využívat kdykoliv potřebujete, přičemž máte plnou kontrolu nad tím, kdo stroj používá a kdy se provádí servis.

Náklady na nákup a pronájem bagru

Nákup nebo pronájem bagru může mít pro firmu i jednotlivce významný vliv na výsledné náklady projektu. Nyní se zaměříme na porovnání nákladů týkající se koupě a zapůjčení bagru.

1. Cena

a) Koupený bagr

Cena bagru se liší v závislosti na jeho velikosti, výkonu, stáří a značce. Záleží na tom, zda koupíte nový nebo použitý stroj. Pořizovací cena nového bagru se pohybuje v řádu několika stovek tisíc korun. Nejlevněji vychází použité minibagry (cca 100 000 Kč a více). Použité bagry sice vychází levněji, ale při nákupu je třeba vybírat opatrně a pečlivě. Vyplatí se zkontrolovat skutečný stav a provést údržbu.
 
b) Pronajatý bagr

Zákazník platí pronajímateli za půjčení bagru nájemné, které se liší dle velikosti, typu a délky pronájmu. Cena za pronájem bagru se pohybuje zhruba od 350 Kč za hodinu. Stroj je možné půjčit na pár hodin, ale vyplatí se pronajmout ho na celý den nebo týden za zvýhodněnou cenu.

2. Náklady na provoz a údržbu

a) Koupený bagr

Vlastní bagr je nutné pravidelně servisovat. Údržba může být velmi nákladná, pokud je stroj v intenzivním provozu. Mezi náklady na provoz bagru patří palivo, kontrola a výměna olejů, filtrů, pneumatik, světel a doplňkového příslušenství. V případě poškození musí majitel koupit potřebný náhradní díl, například hydraulické hadice, těsnění a další součástky.
 
b) Pronajatý bagr

Údržbu bagru v pronájmu provádí jeho majitel nebo provozovatel. Pronajímatel kromě pravidelné údržby zajišťuje i servisní služby.

3. Náklady na úschovu

a) Koupený bagr

Vlastní rypadlo můžete nechat odstavené na svém pozemku nebo ve své garáži. Pokud nemáte místo pro uschování bagru, můžete si potřebné prostory pronajmout. Náklady na úschovu stroje závisí na lokalitě, typu prostoru a době, po kterou chcete bagr uschovat.

b) Pronajatý bagr

Náklady na úschovu jsou většinou již zahrnuty v ceně pronájmu. Při zapůjčení stroje je důležité ověřit, co vše je v ceně pronájmu, jaké jsou podmínky pro použití bagru, včetně odpovědnosti za škody a úrazy.

4. Náklady na pojištění

a) Koupený bagr

Pojištění bagru se odvíjí v závislosti na jeho velikosti, druhu, stáří a účelu použití. U vlastního bagru se doporučuje zařídit si havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a pojištění proti krádeži. Cena pojištění závisí na výši pojistného plnění, typu anebo rozsahu pojištění. V průměru se jedná o částku 10 000–30 000 Kč za rok.

b) Pronajatý bagr

Pronajímatel zpravidla platí základní pojištění, které kryje obecná rizika (poškození způsobená přírodními živly, krádeže nebo vandalismus). Náklady na pojištění bagru by měly být součástí ceny pronájmu. Zodpovědnost za pojištění pronajatého bagru je obvykle rozdělena mezi pronajímatele a nájemce. Vždy si ověřte, zda a jaké druhy pojištění pronajímatel má zahrnuty v ceně půjčovného, jaké jsou podmínky pro jejich použití a jestli jsou dostatečné k pokrytí případné škody.

Dlouhodobé vlastnictví bagru

Bagry jsou drahé a složité stroje, které vyžadují pravidelnou údržbu a péči, aby byly v dobrém stavu a fungovaly správně. V následujících řádcích si můžete přečíst, jak efektivně vlastnit bagr a jak ho udržovat.

1. Výběr bagru

V prvé řadě si musíte zakoupit model bagru, který bude nejlépe odpovídat vašim potřebám. Nemá smysl provozovat stavební techniku, která bude zbytečně velká a výkonná, nebo naopak příliš malá, což by zpomalovalo včasné dokončení projektu. Při výběru zohledněte potřebnou kapacitu, výkon a velikost bagru. Nezapomeňte si zkontrolovat, že je stroj vybaven nezbytnými funkcemi, jako jsou například hydraulika a systémy řízení.
 

2. Pravidelná údržba

Péče o vlastní bagr je klíčová pro efektivní práci. Pro každý bagr existují specifické úkoly na údržbu, jež je potřeba provádět. Pravidelná údržba zahrnuje úkony, jako jsou:
 • výměna oleje a filtrů,
 • kontrola a úprava brzdových systémů,
 • kontrola a úprava hydraulických systémů,
 • kontrola a úprava chladicích systémů,
 • kontrola a úprava elektrických systémů.

Uvedené úkony se doporučuje provádět pravidelně a důsledně, aby byl bagr v dobrém technickém stavu a minimalizovalo se riziko jeho poškození. Nečekaný výpadek stroje by znamenal zpoždění pro vyhotovení projektu.

3. Školení a průvodce

Každý bagr má specifické ovládací prvky a zvláštnosti, které musíte pro bezpečné a efektivní používání znát . Každý operátor by měl být proškolen pro konkrétní typ a model bagru, což pomůže snížit riziko nehody a zvýšit efektivitu práce.


Kvalitní náhradní díly a příslušenství

Pro konkrétní typ a model bagru používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Součástky, které nejsou určené pro váš bagr, mohou způsobit poruchy a snížit efektivitu práce. Investice do kvalitních náhradních dílů a příslušenství vám pomůže snížit náklady na údržbu a opravy.

Monitorování a záznamy

Monitorování výkonu bagru a udržování záznamů o údržbě a opravách může pomoci předcházet neplánovaným výpadkům a minimalizovat dobu, po kterou je bagr mimo provoz. Kromě toho mohou záznamy pomoci v identifikaci trendů v chování bagru a v plánování budoucí údržby a oprav.

Bezpečnostní opatření

Velmi důležité jsou specifické prvky bagru zajišťující bezpečnost při práci. K těm se řadí například ochranné kryty a brzdové systémy. Bezpečnostní opatření jsou důležitá pro minimalizování rizika nehod a zranění. Vždy je nutné se řídit bezpečnostními návody přímo pro konkrétní model bagru a zároveň všichni operátoři musí být dostatečně proškoleni v rámci bezpečného používání bagru.

Správné skladování

Bagry by měly být skladovány v suchém a bezpečném prostředí, aby byly chráněny před opotřebením a poškozením povětrnostními vlivy. Dále je důležité stroj zabezpečit proti krádeži.

4. Úspory při dlouhodobém vlastnictví bagru

Dlouhodobé vlastnictví bagru může přinést mnoho výhod, včetně úspor. O jaké výhody se jedná?
 
 • Nižší náklady na nákup a leasing - dlouhodobé vlastnictví bagru může být mnohem výhodnější než jeho nákup nebo pronájem na krátký čas. Díky tomu, že vlastníte bagr na delší dobu, můžete si zajistit lepší podmínky a nižší cenu.
 • Snížení nákladů na údržbu - efektivní vlastnictví bagru zahrnuje pravidelnou údržbu a péči o bagr, aby byl v dobrém stavu. Díky tomu může být snížen počet poruch a potřeba oprav, což může výrazně snížit náklady na údržbu.
 • Nižší náklady na pohonné hmoty - správné používání a údržba bagru může pomoci snížit spotřebu pohonných hmot a tím i náklady na provoz bagru.
 • Zvýšení efektivity práce - dobře udržovaný bagr může být efektivnější při práci, což může výrazně zkrátit dobu potřebnou pro dokončení práce, a tím pádem i snížit náklady.
 • Snížení času výpadku - pravidelná údržba a kontrola mohou pomoci minimalizovat výpadky bagru a snížit čas, kdy je bagr mimo provoz. To může pomoci minimalizovat ztrátu času a výši nákladů.
 • Delší životnost bagru - efektivní vlastnictví a pravidelná údržba mohou pomoci prodloužit životnost bagru. To může vést k menšímu množství nákladů na nákup nového bagru a delšímu období, kdy lze stávající bagr využívat.

Shrnutí

Závěrem lze konstatovat, že i když nákup bagru a jeho pronájem mají oba své výhody a nevýhody, může být vlastnictví bagru výhodné pro ty, kteří ho potřebují používat dlouhodobě, chtějí mít větší finanční flexibilitu a investovat do budoucnosti. Vlastnictví bagru může také být důležité z emocionálního hlediska jako symbol nezávislosti a úspěchu.

Aktuální nabídka aukce na Veacom.cz

Online aukce: CATERPILLAR M 318 F
15525 CATERPILLAR M 318 F
Najeto 9 950 MTH
První registrace 06/2017
Palivo Nafta
Stanoviště
Praha 10-Vršovice
mapa
Vyvolávací cena
1 699 000 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: CATERPILLAR M317F
13800 CATERPILLAR M317F
Najeto 1 404 MTH
Rok výroby 2019
Palivo Nafta
Stanoviště
Bielsko-Biała
mapa
Vyvolávací cena
4 031 256 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: VOLVO EC290NLC
13667 VOLVO EC290NLC
Najeto 19 009 MTH
Rok výroby 2001
Palivo Nafta
Stanoviště
Trstená
mapa
Vyvolávací cena
337 790 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: VOLVO EW 160 C
15196 VOLVO EW 160 C
Najeto 11 828 MTH
Rok výroby 2007
Palivo Nafta
Stanoviště
Ptice
mapa
Vyvolávací cena
999 000 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: VOLVO EWR150E
15194 VOLVO EWR150E
Najeto 6 750 MTH
Rok výroby 2017
Palivo Nafta
Stanoviště
Częstochowa
mapa
Vyvolávací cena
2 521 040 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: LIEBHERR R934C HDS
14059 LIEBHERR R934C HDS
Najeto 17 054 MTH
Rok výroby 2008
Palivo Nafta
Stanoviště
Ossy
mapa
Vyvolávací cena
898 910 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: HITACHI ZX180W + TILT-ROTATOR
13958 HITACHI ZX180W + TILT-ROTATOR
Najeto 17 088 MTH
Rok výroby 2007
Palivo Nafta
Stanoviště
Będzin
mapa
Vyvolávací cena
601 680 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: LIEBHERR A 934 C
16232 LIEBHERR A 934 C
Najeto 24 755 MTH
Rok výroby 2007
Palivo Nafta
Stanoviště
Česká Lípa-Česká Lípa
mapa
Vyvolávací cena
349 000 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: KOMATSU PW160
15809 KOMATSU PW160
Najeto 12 709 MTH
Rok výroby 2007
Palivo Nafta
Stanoviště
Siewierz
mapa
Vyvolávací cena
722 016 CZK
Cena bez DPH
Online aukce: JCB JS220
13806 JCB JS220
Najeto 8 122 MTH
Rok výroby 2015
Palivo Nafta
Stanoviště
Zawiercie
mapa
Vyvolávací cena
1 323 696 CZK
Cena bez DPH
Všechna vozidla

Autor článku: 
Redakce portálu Veacom.cz